Algemene Voorwaarden - Energiebox

Algemene voorwaarden

Door u aan te melden, gaat u akkoord met het volgende:

- Er zijn geen rechten te ontlenen aan het gegeven energieadvies. De genoemde bedragen en gegevens zijn gebaseerd op data van onder andere Milieu Centraal en zo veel mogelijk gepersonaliseerd; aangepast aan uw woonsituatie. Dat sluit niet uit dat uw daadwerkelijke besparing anders kan uitvallen.

- Uw data wordt niet op individueel niveau gedeeld met derden of aangesloten organisaties. Slechts het team energieadviseurs van Energiebox heeft inzicht in uw energieadvies. Zij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Alleen verzamelde gegevens van alle huishoudens worden gedeeld met uw woningcorporatie of de gemeente. Dit betekent dat de woningcorporatie of gemeente niet zal kunnen achterhalen wat uw aandeel in deze gegevens is. Een deel van deze algemene data is ook publiek beschikbaar op de impactpagina. Het gaat dan om gegevens als het totale bedrag dat door alle huishoudens van een bepaalde gemeente of woningcorporatie kan worden bespaard, of de meest gegeven tips.