10.000 Energieboxen in Utrecht

10.00ste energieboxen uitgedeeld: Een mijlpaal in energiebesparing!

 

Utrecht, [Datum] - De Gemeente Utrecht heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt door de uitreiking van de 10.000e energiebox. Deze mijlpaal gaat verder dan alleen het verstrekken van gratis energiebesparende producten. Het initiatief omvat ook uitgebreide energiehulp voor bewoners, variërend van waardevolle adviezen van energiecoaches tot klushulp aan huis en extra ondersteuning. Met een totale geadviseerde besparing van €2.490.000 per jaar en al behaalde besparingen van €1.280.000 per jaar, samen met een vermindering van 3.000.000 kg CO2 per jaar, bewijst dit programma dat zelfs met minimale middelen een groot verschil kan worden gemaakt.

 

Energiearmoede aanpakken

Onderzoek toont aan dat 65% van de huurders die gebruikmaken van de energiebox sociale huurders zijn, naast 30% particuliere huurders en 5% andere huurders. Dit betekent dat de energiehulp vooral van invloed is op mensen met lagere inkomens, die vaak het meest kwetsbaar zijn voor energiearmoede. Het doel van de hulp is niet alleen het bevorderen van energiebesparing, maar ook het aanpakken van energiearmoede. Door gratis en diverse vormen van energiehulp aan te bieden, wordt gestreefd naar het verlagen van de energierekening en het vergroten van de financiële stabiliteit. Hoe ervaren bewoners die een energiebox hebben ontvangen deze energiehulp zelf? En hoe werkt het precies met een energiecoach? Welke extra ondersteuning is er beschikbaar?

 

Praktische aanpassingen met meetbaar effect

Bewoners in Utrecht maken dankbaar gebruik van de geboden ondersteuning, zoals de 74-jarige heer Mahmoudi: "Ik ben blij met de energiebox en het bezoek van de energiecoach. De Nederlandse taal is moeilijk voor mij, dus extra hulp is fijn. De energiecoach heeft me uitgelegd hoe ik minder energie kan gebruiken. Het was prettig om samen door het huis te lopen en rustig te praten. Alle kleine beetjes helpen!"

 

Ook creatief ondernemer Stefanie Bonte (33) ontving onlangs een energiebox en advies. Bonte deelt: "Toen ik een afspraak had met de energiecoach was ik erg nieuwsgierig: wat zouden we nog kunnen vinden? Ik ben al erg bewust bezig met besparen. Maar ik was positief verrast! De coach kwam met nieuwe inzichten, zoals het actief meten van apparaten. We schrokken van de hoeveelheid water die onze douchekop verbruikte in de badkamer!"

 

Samen het hele huis door met een energiecoach

De energiecoaches zetten zich graag in om mede-Utrechters te helpen op het gebied van energiezaken. Andrea Fritschle (58), een energiecoach, legt uit: "Als energiecoach werk ik voor dit initiatief. Ik bezoek bewoners en geef eenvoudige en betaalbare tips. Alle ontvangers van een energiebox hebben hier recht op. Tijdens een afspraak komt de energiecoach fysiek een uur bij de bewoners langs. We lopen samen door het huis om te kijken waar nog slimmer kan worden omgegaan met energie, en we geven tips om energiebesparing te bevorderen. We kijken ook altijd naar het energieverbruik gedurende een heel jaar. Als dat bijvoorbeeld hoog is, vragen we ons af: 'Wat is hier aan de hand?' Samen zoeken we naar blijvende oplossingen. Maar we leggen nooit iets op!"

 

Naast huis-aan-huisacties in samenwerking met woningcorporaties en partners zoals de Geldzaak, waarbij energiecoaches bewoners bezoeken, worden er ook klusteams ingezet om direct hulp te bieden bij eenvoudige aanpassingen, zoals het aanbrengen van isolerende radiatorfolie. Er wordt speciale aandacht besteed aan huurders met een migratieachtergrond door coaches in te zetten die Turks en Arabisch spreken. Diverse partners, waaronder de Geldzaak van welzijnsorganisatie U Centraal, werken mee aan het verstrekken van advies over geldzaken en het bieden van ondersteuning bij betalingsproblemen.

 

Bijkomende ondersteuning

Het werk van een energiecoach omvat niet alleen het geven van energiebesparende adviezen. Andrea voegt toe: "Ik kom veel armoede tegen en mensen die echt in de knel zitten, financieel of met problemen rondom hun woning. Bewoners met lage inkomens hebben vaak heel andere problemen dan de CO2-uitstoot. Ze hebben weinig te besteden, en daarom is een lagere energierekening belangrijk. Als energiecoach kom je écht achter de voordeur. Op die manier kunnen we met eenvoudige middelen gericht advies geven. Maar we kunnen ook doorverwijzen naar andere instanties, zoals het buurtteam, of wijzen op extra ondersteuning of regelingen waar bewoners mogelijk recht op hebben, zoals de aanvullende energievergoeding, de U-pas met onder andere de witgoedregeling en er zijn huiseigenaren met een laag inkomen benaderd om hun muren of vloeren kosteloos te laten isoleren.

 

Bewoners kunnen ook ondersteuning krijgen van een klusteam als ze willen besparen maar niet weten waar en hoe ze moeten beginnen. Het klusteam kan helpen bij het aanbrengen van energiebesparende producten, zoals isolerende radiatorfolie of energiebesparende doorvoerstekkers. Op deze manier kan een woning in slechts enkele uren worden voorzien van kleine energiebesparende maatregelen.

 

Bewoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag of een U-Pas hebben, kunnen nog steeds een energiebox aanvragen via de website van Energiebox. Daarnaast kan indien nodig hulp worden geboden door middel van het klusteam bij het aanbrengen van de energiebesparende producten.

 

Samen streven we naar een duurzame toekomst waarin energiebesparing voor iedereen toegankelijk is.