Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt:   juli 2021

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Trias Innervatie (STI) kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u zich aanmeldt voor het project Energiebox. Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die zich via het aanmeldformulier op onze website aanmeldt voor deelname aan het project, en voor deelnemers die zich aanmelden via e-mail, telefoon, per post of persoonlijk.

STI kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw energieverbruiksgegevens

WAAROM STI GEGEVENS NODIG HEEFT

STI verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen om een afspraak voor het energieadvies in te plannen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan STI uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het leveren van een persoonlijk advies, bestaande uit een gesprek en een adviesrapport.
Uw telefoonnummer en/of e-mailadres kan worden gebruikt om u 24 uur voorafgaand aan het advies een e-mail/sms te sturen ter herinnering aan de afspraak. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden om u uit te nodigen voor enquêtes. Het doel hiervan is het peilen van uw klanttevredenheid over het adviesgesprek en het adviesrapport, en het onderzoeken van de energiebesparing 1 jaar na het ontvangen van het energieadvies.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u na het ontvangen van het adviesrapport herinneringsmails of nieuwsbrieven te sturen. Uw energieverbruiksgegevens zijn nodig om u een passend advies te geven, waarbij de mogelijke besparing in uw situatie kan worden berekend en gepresenteerd wordt in een adviesrapport.

HOE LANG STI GEGEVENS BEWAART

Uw voor- en achternaam, straat en huisnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres worden 2 jaar na het versturen van het rapport verwijderd. Uw postcode, uw energieverbruiksgegevens en overige informatie die niet aan uw persoon gekoppeld kan worden, bewaren wij zodat wij kunnen rapporteren over de resultaten van het project en onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Indien u bij aanmelding een e-mailadres heeft opgegeven ontvangt u maximaal 4 herinneringsmails verspreid over de tijdsduur van 1 jaar. Indien u bij aanmelding geen e-mailadres heeft opgegeven, of wel een e-mailadres heeft opgegeven, maar heeft aangegeven uw adviesrapport per post te willen ontvangen, ontvangt u geen herinneringsmails. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor deze herinneringsmails door op de link onderaan de mail te klikken.

Indien u zich bij aanmelding heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, ontvangt u 4 maal per jaar een nieuwsbrief van Energiebox met bespaartips en nieuws. Ook hiervoor kunt u zich te allen tijde uitschrijven door op de link onderaan de mail te klikken. Uw e-mailadres blijft in de verzendlijst van de nieuwsbrief tot het moment dat u zich hiervoor afmeldt.
Indien u bij aanmelding een e-mailadres heeft opgegeven, wordt er automatisch een account aangemaakt waarmee u kunt inloggen op onze website. Dit geldt niet wanneer u zich aanmeldt zonder e-mailadres. Zo lang uw persoonsgegevens door ons bewaard worden, blijft uw account bestaan. 2 jaar na het versturen van het rapport (of eerder indien u deze gegevens zelf verwijdert, of door ons laat verwijderen) wordt uw account tegelijk met uw persoonsgegevens verwijderd. U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren en verwijderen wanneer u inlogt op onze website, of door contact met ons op te nemen.


DELEN MET ANDEREN

STI verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zoals uw energieleverancier. Aan uw verhuurder of gemeente kan uw adres worden doorgegeven indien u heeft deelgenomen aan het project Energiebox en de verhuurder of gemeente vraagt om de deelnemende adressen. Behalve uw adres worden er geen persoonsgegevens gedeeld met uw verhuurder of gemeente, afgezien van verzamelgegevens (bijvoorbeeld de gemiddelde besparing in uw wijk of complex, of de meest gegeven tips). Dit betekent dat uw verhuurder of gemeente niet kan achterhalen wat uw aandeel in deze gegevens is. De inhoud van het adviesrapport wordt niet doorgegeven aan derden.
Uw energiegebruiksgegevens en de geadviseerde maatregelen inclusief de mogelijke besparing kunnen worden gebruikt om op geaggregeerde wijze de resultaten van het project Energiebox te onderzoeken en te laten zien. Alleen verzamelde gegevens van alle deelnemers worden gedeeld met uw verhuurder of gemeente. Dit betekent dat uw verhuurder of gemeente niet kan achterhalen wat uw aandeel in deze gegevens is. Een deel van deze algemene data is ook publiek beschikbaar op onze website. Het gaat dan om gegevens als het totale bedrag dat door alle huishoudens van een bepaalde gemeente of verhuurder kan worden bespaard, of de meest gegeven tips.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen wanneer u inlogt met uw account op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen om uw gegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. Onderaan deze verklaring staan onze contactgegevens.

BEVEILIGEN
STI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Energiebox maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alleen medewerkers van STI hebben toegang tot uw energieadvies. Zij gaan vertrouwelijk om met uw (persoons)gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STI verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Energiebox op via info@energiebox.org.

www.energiebox.org is een website van STI. STI is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist

Telefoon: 
Energiebox Albrandswaard: 010-316 98 61
Energiebox Amersfoort: 033-303 98 90
Energiebox Barendrecht: 0180-239 775
Energiebox Capelle a/d IJssel: 06-1111 33 01
Energiebox Ede: 0318 - 255 092
Energiebox Eindhoven: 040-303 00 18
Energiebox Utrecht, Nieuwegein, Stichtse Vecht: 030-302 15 71 
Energiebox Tilburg: 013-303 41 86
Energiebox Ridderkerk: 0180-239 771
Stichting Trias Innervatie: 030 – 699 15 99

E-mailadres: info@energiebox.org
Website: www.energiebox.org