Een hartstikke leuk team!

Werken bij Energiebox

Aan werkervaring had Peter Eikelenstam (58) geen gebrek.  Hij werkte onder andere lang in de financiële dienstverlening en als vertegenwoordiger.  Toen hij door reorganisaties zonder baan raakte, werd hij naar aanleiding van zijn CV gebeld met de vraag of hij wilde solliciteren bij Energiebox Tilburg.

Dat was in juni 2020.  Hij startte met een uitgebreid en leerzaam opleidingstraject, dat online werd gegeven.  Ook het werk zelf wordt in deze periode vanuit huis gedaan.  De adviesgesprekken worden telefonisch gevoerd nu de huisbezoeken in verband met corona niet mogelijk zijn.  Om diezelfde reden is er ook op kantoor meestal niemand aanwezig.

“Gedurende mijn loopbaan heb ik eigenlijk altijd advieswerk gedaan.  Wat ik daar leuk aan vind, is het contact met heel verschillende mensen.  Ik maak wel direct duidelijk dat we geen energieleverancier zijn, en dat we er niet op uit zijn bewoners een nieuw contract te verkopen.  Het is een uitdaging om aan te voelen met wie je in gesprek bent, en hoe je in je communicatie daarop kunt aansluiten.  Daarbij komt mijn werkervaring zeker van pas.”

Peter voert zeven adviesgesprekken per week.  Hij werkt in een team van vier mensen, van wie er twee de planning voor hun rekening nemen.  “Het is een hartstikke leuk team.  We zien elkaar niet vaak, maar hebben intensief telefonisch contact.  En ieder van ons heeft zo zijn eigen specifieke inbreng.  Elke week hebben we werkoverleg om de zaken af te stemmen, dat werkt heel goed.”

Als het gaat om Energiebox, ziet Peter nieuwe kansen.  “Ik zou het heel leuk vinden om de Energiebox te pitchen bij bedrijven en instellingen.  Dat kan nieuwe opdrachten opleveren en daar zou ik me graag voor willen inzetten.  En daarnaast lijkt het me mooi om een rol hebben in het opleiden van nieuwe mensen.”

Een energieadvies van Peter of van één van zijn collega's helpt u te besparen op de energierekening.  Meld u nu aan!